Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia i Uchwały

Rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała nr 4 z dnia 14 września 2021 w sprawie przyjęcia Programu Wychowawczego- Profilaktyczny oraz planu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021-2022.pdf

PDFZarządzenie nr 14 września 2021 w sprawie w przyjęcia Programu Wychowawczego- Profilaktyczny oraz planu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021-2022.pdf

PDFZarządzenie nr 2 z dnia 14 września 2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021 2022.pdf

PDFZarządzenie nr 19 z dnia 25.08.2021r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania podczas pandemii COVID 19 zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 01.09.2021.pdf

Rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie nr 10 Dyrektora PSSP nr 5 w Krapkowicach z dnia 15 stycznia 2021 w sprawie przyjęcia regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartości netto nie przekracza kwoty 130 000 zł..pdf

PDFUchwała nr 11 z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmian w Statucie Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5.pdf

PDFUchwała nr 10 z dnia 26 listopada 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach.pdf

PDFZarządzenie nr 3 z dnia 24 września 2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020 2021.pdf

PDFZarządzenie nr 2 z dnia 14 września 2020 w sprawie wprowadzenia podczas pandemii COVID 19 procedur, zasad i regulaminów nauczania zdalnego i hybrydowegow PSSP5.pdf

PDFZarządzenie nr 1 z dnia 14 września 2020 w sprawie w przyjęcia Programu Wychowawczego- Profilaktyczny oraz planu doradztwa zawodowego w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im.pdf

PDFUchwała nr 4 z dnia 14 września 2020 w sprawie w przyjęcia Programu Wychowawczo- Profilaktycznego oraz planu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020-2021.pdf

Rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie nr 26 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia podczas pandemii COVID 19 procedury organizacji pracy szkoły od 1.09.2020 r w Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.pdf

PDFZarządzenie nr 23 z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie w przyjęcia Regulaminów Stypendium Naukowego i Sportowego w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach..pdf

PDFZarządzenie nr 19 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.pdf

PDFZarządzenie nr 14 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020 21.pdf

PDFZarządzenie nr 1 z dnia 11 września 2019 w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2019 2020.pdf

PDFUchwała nr 11 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie zmian w Statucie Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5.pdf

PDFUchwała nr 4 z dnia 11 września 2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.pdf

Rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie nr 1 w sprawie dni wolnych w roku szolnym 2018 2019.pdf

PDFUchwała nr 16 z dnia 14 czerwca 2019 w sprawie uzyskania opinii w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników w roku szkolnym 2019 2020.pdf

Rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie nr 1 w sprawie dni wolnych.pdfR

Rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie nr 1 w sprawie dni wolnych 2016-2017.pdf

Rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie nr 2 w sprawie dni wolnych.pdf

Rok szkolny 2014/2015

PDFZarządzenie nr 10 w sprawie rekrutacji.pdf

Wersja XML