Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mienie i baza szkoły

Mienie szkoły

Grunty- 3347760,66 zł

Budynki- 139337,85 zł

Wyposażenie- 1404480,71 zł

Baza Szkoły

Sale lekcyjne – 19

Pracownie - 3

Sala komputerowa – 2

Biblioteka- 1

Sala gimnastyczna- (450m2 ) – 1

Zaplecze sportowo- sanitarne- (prysznice – 6, pomieszczenia WC- 3)

Siłownia – 1

Sala do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych- 1

Salka zapaśnicza- 1

Boisko wielofunkcyjne przy szkole- 1

Boisko do koszykówki - 1

Boisko do piłki nożnej - 1

Gabinet logopedyczny – 1

Pomieszczenie do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych- 1

Stołówka z kuchnią – 1

Świetlica szkolna- 1

Gabinet pielęgniarki – 1

Plac zabaw- 1

Miasteczko ruchu drogowego-1

Uczniowie korzystają  z  hali sportowej i basenu

Wersja XML