Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finanse

Sprawozdania finansowe Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach za rok 2020 znajduje się pod adresem http://bip.gcuw.krapkowice.pl/57/65/finanse-i-mienie.html

Sprawozdania finansowe Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach za rok 2019  znajduje się pod adresem http://bip.gcuw.krapkowice.pl

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach adres strony: bip.gcuw.krapkowice.pl

Wersja XML